O SPOLOČNOSTI Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť STAViMEX Slovakia, a.s. už niekoľko rokov pôsobí na slovenskom i zahraničnom trhu v oblasti tepelnej techniky. Má dlhoročné skúsenosti s inštaláciou kotolní a spaľovní nebezpečných odpadov nie len v SR a ČR.

Získané skúsenosti s početnými inštaláciami kotolní firma využíva pri dodávkach zariadení spaľujúcich biomasu a pri spolupráci s renomovanými výrobcami kotlov na biomasu, KOHLBACH a HDG Bavaria. Na slovenský a aj zahraničný trh dodávame samostatné kotly, ako aj kompletné kotolne na biomasu (na spaľovanie štiepky, netriedeného drevného odpadu (s vlhkosťou až 50%), kôry a slamy). STAViMEX Slovakia, a.s. má skúsenosti aj s jedným z najefektívnejších spôsobov výroby tepla a elektrickej energie na princípe Organického Rankinovho Cyklu. Podiel elektrickej energie vyrobenej v plnoautomatickom režime je 18% a tepelnej energie 79% z menovitého výkonu zariadenia. Naša spoločnosť sa taktiež zaoberá dodávkou a inštaláciou zariadení na zhodnocovanie odpadu.STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac