Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Späť na prehľad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEĽ / INVESTOR
Liptovská Lužná 900 kW celkove Obec Liptovská Lužná
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
Rekonštrukcia kotolní a vykurovacieho systému 2011-2012 Dodávka technológie:
2x HDG Compact 150,
2x Herz Biomatic 300
Dodávka na kľúč

  

Späť na prehľad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac