Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Spä na prehžad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEź / INVESTOR
Chelčice IMB energo, s.r.o.
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
Montហa dodávka prepojovacích potrubí 2012 Prepojovacie potrubia:
termooleja a chladenia

  

Spä na prehžad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac