Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Spä na prehžad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEź / INVESTOR
NsP Myjava 2x 2MW 2x 1t/h Nemocnica s poliklinikou Myjava
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
Technológia zhodnocovania odpadu
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
2009-2010 Dodávka montហtechnológie spažovne MZ 7
2x 2 MW teplovodný kotol
2x 1 t/h parný kotol

  

Spä na prehžad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac