Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Spä na prehžad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEź / INVESTOR
Timisoara - Rumunsko 7 t + 2,5 t Astebo Austria / Continental Timisoara
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
Prekládka pôvodného
parného kotla 2,5 t
Dodávka a montáž
nového parného kotla 7t
2011-2012 Dodávka technológie ASTEBO
Dodávka na kžúč
Lehota dodania: 6 mesiacov

  

Spä na prehžad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac