Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Späť na prehľad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEĽ / INVESTOR
BioEnergia Bystricko 4040 kW celkove Združenie obcí Bioenergia Bystricko
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
Rekonštrukcia kotolní a vykurovacích systémov v obciach združenia,
15 kotolní, 21 kotlov
2011-2012 Dodávka technológie:
HDG Bavaria (14 ks), Herz (7 ks)
Dodávka na kľúč
Lehota dodania: 6 mesiacov

  

Späť na prehľad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac