Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Spä na prehžad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEź / INVESTOR
Krnča - Kogeneračný zdroj na báze biomasy - ORC 4100 kWt, 950 kWe Top Pelet s.r.o. / Nová Energia a.s.
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
Kotol Kohlbach K12, 5140 kWt
ORC Turboden CHP 10 Split
950 kWel
2012-2013 Dodávka technológie:
Kohlbach a Turboden
Generálny dodávatež technológie
Lehota dodania: 12 mesiacov

  

Spä na prehžad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac