Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Spä na prehžad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEź / INVESTOR
Bielorusko 10 MW Papcel, a. s.
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
šéfmontហa montហkotla Kohlbach 2015 parný kotol,
sýta para 15 t/h, 16 bar

  

Spä na prehžad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac