Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Späť na prehľad referencií

MIESTO STAVBY VÝKON OBJEDNÁVATEĽ / INVESTOR
VW Bratislava - zvýšenie výkonu výhrevne 2 x 20 MW Volkswagen Slovakia a.s.
POPIS REALIZÁCIA POZNÁMKA
Dodávka a montáž technologického zariadenia výhrevne VW Bratislava
2x kotol LOOS UT-HZ 19500
2011-2012 Dodávka technológie:
LOOS, SAACKE
Dodávka na kľúč
Lehota dodania: 6 mesiacov

  

Späť na prehľad referencií


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac