Referencie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Vybrané referencie


Názov súboru rok realizácie výkon
Bielorusko 2015 10 MW
Mníchov 2014 726 kW
Mostek 2013
Krnča - Kogeneračný zdroj na báze biomasy - ORC 2012-2013 4100 kWt, 950 kWe
VW Bratislava - zvýšenie výkonu výhrevne 2011-2012 2 x 20 MW
Chelčice 2012
Liptovská Lužná 2011-2012 900 kW celkove
BioEnergia Bystricko 2011-2012 4040 kW celkove
Timisoara - Rumunsko 2011-2012 7 t + 2,5 t
LEAF Levice 2011
NsP Myjava 2009-2010 2x 2MW 2x 1t/h


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac