Model MZ Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady MZ Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady MZ

obdobné zariadenie ako Hoval MuliZon rady GG, jednoduchšieho vyhotovenia a určené pre menšie množstvo spaľovaného odpaduSTAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac