ZHODNOCOVANIE ODPADU Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady GG Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady GG

sú vyrábané vo veľkostných a typových radách, ktorými sa dá pružne prispôsobiť potrebám množstva a druhu zneškodňovaného odpadu, priestorového usporiadania a využitia získaného tepla


Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady MZ Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady MZ

obdobné zariadenie ako Hoval MuliZon rady GG, jednoduchšieho vyhotovenia a určené pre menšie množstvo spaľovaného odpadu


Výroba el. energie a tepla z komunálneho odpadu Výroba el. energie a tepla z komunálneho odpadu

vysokoúčinná výroba elektrickej energie a tepla z netriedeného komunálneho odpadu


Technológie zhodnocovania odpadov Technológie zhodnocovania odpadov

STAVIMEX Slovakia, a.s. je už viac ako 20 rokov dodávateľom najmodernejších technológií na zhodnocovanie nemocničného, komunálneho a priemyselného odpadu na Slovensku i v zahraničí


Komorová pyrolýzna spaľovňa - Model GG Komorová pyrolýzna spaľovňa - Model GG

pre 300 - 8 000 kg odpadu za deň


|0-5|5-7|


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac