Entschwadung Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Zábrana tvorby zhlukov pár pri výstupe z komína Zábrana tvorby zhlukov pár pri výstupe z komína

zariadenie zabraňujúce výstupu zhluku kondenzujúcich spalín pri vyústení z komína do atmosférySTAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac