Mokrý elektrostatický odlučovač Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Mokrý elektrostatický odlučovač Mokrý elektrostatický odlučovač

vysoko výkonných odlučovačov - mokrý proces garantuje hodnoty emisií prachu pod 10 mg/Nm3 a dostupnosť až 99%STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac