Spalinový kondenzátor Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Spalinový kondenzátor Spalinový kondenzátor

je vysoko účinný systém, ktorý slúži na spätné využitie tepla zo znečistených spalínSTAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac