ÚSPORA ENERGIE Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Produkty úspory energie Produkty úspory energie

možnosť prispôsobenia a kombinovania presne podľa vašich potrieb


Spalinový kondenzátor Spalinový kondenzátor

je vysoko účinný systém, ktorý slúži na spätné využitie tepla zo znečistených spalín


Suchý elektrostatický odlučovač Suchý elektrostatický odlučovač

navrhnutý špeciálne s ohľadom na minimálne prevádzkové náklady, maximálnu výkonnosť, účinnosť filtrácie a dostupnosť až 99 %


Mokrý elektrostatický odlučovač Mokrý elektrostatický odlučovač

vysoko výkonných odlučovačov - mokrý proces garantuje hodnoty emisií prachu pod 10 mg/Nm3 a dostupnosť až 99%


Systém úpravy vody Systém úpravy vody

čistenie kondenzátu od pevných látok


|0-5|5-7|


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac