Doprava paliva Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Doprava paliva hydraulickým podávačom Doprava paliva hydraulickým podávačom

hydraulický podávač pre rôznorodé druhy paliva


Doprava paliva závitovkovým dopravníkom Doprava paliva závitovkovým dopravníkom

doprava drobnozrnného paliva (pelety, piliny, štiepka) do spaľovacej komory


Doprava paliva špeciálnymi nakladacími systémami Doprava paliva špeciálnymi nakladacími systémami

optimalizovaný spôsob prísunu všetkých druhov palivaSTAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac