ZHODNOCOVANIE ODPADU Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Technológia čistenia spalín, MaR, AMS a energetické využitie odpadu Technológia čistenia spalín, MaR, AMS a energetické využitie odpadu

technológia čistenia spalín je navrhovaná metódou injektáže sorbentov do prúdu spalín z dôvodu zachytenia širokého spektra znečisťujúcich látok


Energetické využitie odpadu Energetické využitie odpadu

výroba tepla a elektrickej energie, alebo výroba chladu


|0-5|5-7|


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac