KOTLY NA BIOMASU 1-15 MW Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language
Ohnisko kotla na biomasu - Systém K8 Ohnisko kotla na biomasu - Systém K8

spaľovací výkon: 1 MW do 7,7 MW
obsah vody v palive: 20 až 60 %, veľkosť paliva: 30 až 100 mm, max. obsah popola: 5 %


Ohnisko kotla na biomasu - Systém K11 Ohnisko kotla na biomasu - Systém K11

spaľovací výkon: 1 MW do 7,7 MW
obsah vody v palive: 10 až 50 %, veľkosť paliva: ≤ 50 mm, max. obsah popola: 2 %


Ohnisko kotla na biomasu - Systém K12 Ohnisko kotla na biomasu - Systém K12

spaľovací výkon: 4 MW do 18 MW
obsah vody v palive: 20 až 60 %, veľkosť paliva: 30 až 100 mm, max. obsah popola: 10 %


Ohnisko kotla na biomasu - Systém K13 Ohnisko kotla na biomasu - Systém K13

spaľovací výkon: 1 MW do 6,8 MW
obsah vody v palive: ≤ 10%, veľkosť paliva: pelety veľkosti 3, t.j. 15 až 40 mm, Ø 6 až 8 mm, max. obsah popola: 3 %


Kotolňa s modernými technológiami Kotolňa s modernými technológiami

kotolňa na biomasu s kotlom Kohlbach získala titul Projekt roka


|0-5|5-10|10-14|


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac