Kotol na kusové drevo HDG Navora Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Kotol na kusové drevo HDG Navora

komfortný a kompaktný
výkonové rady: 20 kW, 25 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW
druhy paliva: kusové drevo do dĺžky pol metra, brikety


Kotol na kusové drevo HDG Navora

Kotol na kusové drevo s malými požiadavkami na priestor

Kotoly HDG Navora sa vyznačujú veľkým objemom spaľovacej komory pri zachovaní štíhlych rozmerov kotla. Kotol ďalej charakterizujú:

• užívateľsky pohodlné ovládanie,
• jednoduché plnenie palivom,
• prístup k čisteniu v prednej časti.


Optimálne kúrenie drevom


Kotly HDG Navora sa vyznačujú nízkou spotrebou paliva a dosahovaním minimálnych emisií vďaka účinnosti prevyšujúcej 91% a dlhej dobe horenia paliva.
Veľký prikladací priestor pojme kusové drevo do dĺžky pol metra ako aj brikety a predlžuje prikladacie intervaly.
Čistenie výmenníka tepla sa realizuje pohybom jednej páky, čo skracuje údržbu a šetrí náklady.


 


Kotly HDG Navora boli ocenené
"Bundes-Innovations-Preis"
a "KWF-Innovations-Preis" v Nemecku

 



Oblasti použitia:

• rodinné domy, stavby na bývanie
• poľnohospodárstvo a lesníctvo
• drobné priemyselné prevádzky









(1) Ovládanie HDG Lambda Control
(2) Bezpečnostný výmenník tepla
(3) Otvor čistenia
(4) Spalinový ventilátor
(5) Lambda sonda
(6) Snímač teploty spalín
(7) Samostatné čistenie tepelnovýmenných plôch pri činnosti spalinovej klapky
(8) Ovládacia páka spalinovej klapky
(9) Prikladací priestor, zásobník 150 litrov
(10) Regulačná jednotka primárneho a sekundárneho vzduchu
(11) Zásobník na popol
(12) Dvere spaľovacej komory

 




[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac