Mokrý elektrostatický odlučovač Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Mokrý elektrostatický odlučovač

vysoko výkonných odlučovačov - mokrý proces garantuje hodnoty emisií prachu pod 10 mg/Nm3 a dostupnosť až 99%


Mokrý elektrostatický odlučovač

• Čistenie sa odohráva na filme kondenzátu povrchovej plochy rúr odlučovača. Nie sú potrebné žiadne mechanické zariadenia na čistenie. Vďaka tomu má daný odlučovač nízke nároky na údržbu a prevádzku a stanovuje najvyššie štandardy z hľadiska dostupnosti a dlhej životnosť.

• Mokrý elektrostatický odlučovač je usporiadaný za spalinovým kondenzátorom. Ochladený odpadový plyn má zmenšený objem vďaka čomu je mokrý elektrostatický odlučovač kompaktnejší a má menšie priestorové nároky (úspornejšie rozmery).

 

Technológia v detaile

V mokrom elektrickom odlučovači sú pevné látky zo spalín, v dôsledku pôsobenia elektrického poľa, odlúčené. Elektricky neutrálne častice prachu sú nabíjané zápornýmí elektródami. Pôsobením elektrických síl sú častice dopravované k zrážkovej elektróde a tak odlúčené z prúdu plynu.

 

 

Mokrý elektrostatický odlučovač je konštruovaný ako rúrkový odlučovač. Plochy plášťa telesa slúžia ako zrážkové elektródy. Spaliny kondenzujú na povrchu voľne stojacich plôch telesa. Cez kondenzát sú pevné látky nepretržite transportované do systému úpravy vody - týmto je prevádzka mokrého elektrostatického odlučovača samočistiaca a necitlivá na znečistenie. Prostredníctvom samočistiacej konštrukcie môžeme úplne upustiť od mechanického kladivkového čistiaceho zariadenia zrážkových elektród, čo vedie k výrazne nižším nákladom na údržbu.

Predradením spalinového kondenzátora sa spaliny ochladia a takto ochladené vstupujú pri teplote asi 50 °C do mokrého elektrostatického odlučovača. V dôsledku týchto nízkych teplôt spalín je možné znížiť prietok a následne použiť kompaktnejšiu konštrukciu mokrého elektrostatického odlučovača.


Vzhľadom k tomu, že mokrý elektrostatický odlučovač je prevádzkovaný vo všetkých prevádzkových režimoch ako "mokrý", eliminuje sa tým problém s podkročením rosného bodu pri čiastočnej záťaži. Pri suchom odlučovaní vedie podkročenie rosného bodu k zalepeniu zrážkových elektród. Mokrý elektrostatický odlučovač zaručuje za všetkých prevádzkových podmienok maximálnu účinnosť filtrácie a tým spĺňa najprísnejšie ekologické štandardy, ktoré spadajú výrazne pod zákonom stanovené požiadavky.

 
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac