Čistenie kotlov Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Čistenie kotlov

ponúkame efektívne čistenie spaľovacích priestorov a teplovýmenných plôch kotlov


Čistenie kotlov

Pre zaistenie bezpečnej a hlavne hospodárnej prevádzky kotla spoločnosť STAVIMEX Slovakia, a. s. ponúka služby efektívneho čistenia tryskaním:

• neabrazívnou metódou - suchým ľadom (CO2) - účinné a k povrchom šetrné čistenie, ktoré neobsahuje žiadne sekundárne znečisťujúce látky,

• konvenčnými metódami - čistenie s použitím oceľových guľôčok, sklenených guľôčok, piesku.

 

 

 

Príklady využitia našich služieb:

• pravidelné čistenie - plánované,

• čistenie pri odstávke - poruchové,

• bezpečnostné čistenie - havarijné.

 

- pre potreby kotolní na spaľovanie biomasy, uhoľné elektrárne, spaľovne odpadov, ...

 

 

 

Pred vyčistením:

 

Po vyčistení:

 

 

Medzi naše služby či už za prevádzky alebo mimo prevádzky patrí napr.:

• odstraňovanie spekancov každého druhu,

• odstránenie upchania teplovýmenných plôch, násypiek a síl,

• čistenie z bezpečnostných dôvodov.

 


 

Pravidelným a dôsledným čistením vášho kotla:

• zvyšujete účinnosť zariadenia,

• zvyšujete počet prevádzkových hodín,

• predlžujete životnosť,

• šetríte palivo a tým aj náklady,

• šetríte životné prostredie.

 

 

Tryskanie suchým ľadom

 

• účinná neabrazívna metóda čistenia povrchov,

• bez nebezpečenstva poškodenia aktívnych alebo mechanických prvkov,

• možnosť použitia bez nebezpečenstva vzniku požiaru,

• táto metóda je technologicky čistá a schválená k používaniu v potravinárskom priemysle,

• tryskanie suchým ľadom je netoxické, bez použitia horľavín a šetrné k životnému prostrediu,

• tryskanie suchým ľadom je možné využiť v mnohých oblastiach čistenia povrchov.

 

 

 

Príklady zariadení využívaných pri tryskaní

 
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac