Systém úpravy vody Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Systém úpravy vody

čistenie kondenzátu od pevných látok


Systém úpravy vody

 

Obsah pevných látok vo vode je za systémom úpravy vody menej ako 5 mg/l. Časť vyčisteného kondenzátu sa vracia ako procesná voda späť do spalinového kondenzátora. Prebytočný kondenzát je zvedený do kanalizácie. Systém úpravy vody je plne automatizovaný a s extrémne nízkymi nárokmi na údržbu.

V systéme úpravy vody je kondenzát čistený v dvojstupňovom procese. V prvej fáze je znečistený kondenzát vedený cez lamelový odlučovač, kde sa v dôsledku gravitácie väčšina pevných látok usadí. V druhej fáze, predčistený kondenzát preteká pieskovým filtrom, kde sa zostávajúce pevné látky z kondenzátu odfiltrujú. Pieskový filter sa čistí automaticky. Čistý kondenzát sa zhromažďuje vo vodnej nádrži a prebytočný kondenzát je zvedený do kanalizácie.
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac