Spalinový kondenzátor Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Spalinový kondenzátor

je vysoko účinný systém, ktorý slúži na spätné využitie tepla zo znečistených spalín


Spalinový kondenzátor

Teplo zo znečistených spalín je získané rozprašovaním procesnej vody do prúdu spalín. Teplovýmennú plochu tvorí súčet plochy všetkých vodných kvapôčok (kvapky vody sa vytvárajú neustále nové), čo vedie k veľkosti plochy výmenníka tepla o rozmere niekoľkých futbalových ihrísk.
Nami dodávaný výmenník tepla Save Energy sa neznečisťuje ani nekoroduje preto má minimálne nároky na údržbu a prevádzku. Vyhotovenie spalinového výmenníka je robustné a spĺňa najvyššie štandardy z hľadiska dostupnosti a životnosti zariadenia.

 Technológia v detaile

Pri procese spätného získavania tepla v spalinovom kondenzátore je teplo zo spalín nadobúdané pomocou rozprašovania procesnej vody. Povrchy mnohých malých vodných kvapiek prevezmú funkciu mechanického výmenníka tepla, vďaka čomu daný kondenzátor nie je náchylný na znečistenie. Teplo zo spalín je absorbované kvapalinou a dodávané prostredníctvom doskového výmenníka tepla k teplonosnej látke (napr. spiatočka tepelnej siete). Veľká povrchová plocha výmenníka tepla (súčet všetkých kvapôčkových plôch) zaručuje vysokú účinnosť využitia odpadného tepla. Spaliny sa ochladia na teplotu 2-3 °C nad teplotu teplonosnej látky. Ochladením pod rosný bod, kondenzuje voda zo spalín. Kondenzát je pH neutralizovaný a systémom na úpravu vody vyčistený od pevných látok. Kondenzátor nevyžaduje žiadnu dodatočnú vodu. Do kanalizácie je zavedený výlučne iba vyčistený prebytok kondenzátu.


Intenzívnym vstrekovaním procesnej vody do spalín, preberá spalinový kondenzátor funkciu práčky spalín. Hrubé častice prachu sú viazané v spalinách pomocou zotrvačných síl na povrchu kvapaliny. Pomocou procesnej vody sú tieto prepravované do systému na úpravu vody. Predčistenie spalín od hrubých prachových častíc je rozhodujúce pre efektívne fungovanie mokrého elektrostatického odlučovača, ktorý zo spalín odlučuje zvyšné malé prachové častice.

 
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac