Servisné práce Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Servisné práce

Spoločnosť STAViMEX Slovakia, a. s. poskytuje komplexné záručné a pozáručné servisné služby nie len pre našich obchodných partnerov na nami dodávané zariadenia.


Servisné práce

Spoločnosť STAViMEX Slovakia, a.s. tieto činnosti vykonáva či už formou servisnej zmluvy, alebo formou objednávky.

Samozrejmosťou je pre nás 24-hodinová havarijná služba či už formou „na telefóne“, alebo prípadný pohotovostný výjazd.

Vlastnými kapacitami vieme ponúknuť servisné práce ako v oblastiach tepelných zariadení, tak aj v iných oblastiach priemyslu.

Od bezproblémového chodu zariadení je často závislá samotná prevádzka, resp. dodávka tepla. Často aj niekoľko minút odstávky rozhoduje o niekoľko tisícových škodách. Toto je dôvod prečo sa v rámci dodávok spoliehame na špičkové technológie odskúšané nie len na slovenskom trhu, ale aj v rámci EÚ.

Napriek špičkovým použitým technológiám sme si vedomí, že včasná prevencia ma za následok niekoľkonásobne spoľahlivejšiu prevádzku, udržanie požadovaných účinností zariadení ako aj predĺženie ich životnosti.

 

 

 
Výber oprávnení na činnosti, ktoré vlastní STAViMEX Slovakia, a. s.


1. montáž, rekonštrukcie, opravy a údržby, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových:

• kotlov parných a kvapalinových III., IV. a V. triedy,
• tlakových nádob stabilných I., II. a III. triedy,
• potrubné vedenia parné a horúcovodné I. triedy,
• potrubné vedenia na tlakový vzduch II. triedy.

Bezpečnostné zariadenia:
- zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku,
- zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty,
- zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny,
- určené na automatické ovládanie kotlov,
- montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu, odborné prehliadky a skúšky.


2. montáž, rekonštrukcie, opravy a údržby, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových:

• znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa,
• rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa,
• spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW,
• znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa,
• rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane,
• spotreba plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW,
- médium: vykurovacie plyny.


3. montáž, rekonštrukcie, opravy a údržby vyhradených technických zariadení elektrických:

• zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov.


Schopnosť zvládnuť uvedené činnosti na úrovni požadovanej kritériami medzinárodných noriem potvrdzuje aj získanie certifikátov preukazujúcich spĺňanie požiadaviek noriem v oblasti montáží a servisov technologických celkov kotolní, spaľovní, vzduchotechniky ako aj montáží, opráv, rekonštrukcií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených zariadení tlakových, plynových a elektrických:

ISO 9001:2008 – o zavedení a používaní systému manažérstva kvality,

BS OHSAS 18001:2007 – o zavedení a používaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

ISO 9001:2008 v spojení s ISO 3834-4:2005 –  zavedení a používaní systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac