Dodávky, montáže, inštalácie Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Dodávky, montáže, inštalácie

Spoločnosť STAViMEX Slovakia, a. s., pôsobí na trhu už od roku 1990.

 


Dodávky, montáže, inštalácie

STAViMEX Slovakia, a. s. má dlhoročné skúsenosti s inštaláciou kotolní, zariadení na zhodnocovanie nebezpečných odpadov ako aj technologických celkov na kombinovanú výroby elektrickej energie a tepla (KVET).


Vlastnými kapacitami vieme ponúknuť akékoľvek montážne práce, či už v oblastiach tepelných zariadení alebo v rôznych oblastiach priemyslu resp. komunálnej sféry. Disponujeme vlastným materiálovo-technickým zabezpečením, vlastnými kapacitami technikov, servisných pracovníkov a montážnych skupín, ktoré vedia pokryť všetky potrebné profesie.

Ak má zákazník svoje montážne kapacity môžeme poskytnúť technickú pomoc a skúsenosti našich pracovníkov pre šéfmontáž, čo dáva záruku pre budúcu spoľahlivú prevádzku zariadení.

 

V rámci požiadaviek zákazníka okrem samotnej dodávky technologických celkov od renomovaných európskych výrobcov poskytujeme komplexnú montáž zariadení, vrátane zabezpečenia komplexného rozsahu služieb potrebných pri výstavbe, t.j. zabezpečenia inžinierskej a projekčnej činnosti, legislatívnych činností, spracovania kompletnej sprievodnej technickej dokumentácie, uvedenia do prevádzky, záručného a pozáručného servisu pre technologické celky alebo ich časti rôznych výkonov a veľkostí napr.:

• kotolne: teplovodné, horúcovodné, parné (na všetky druhy palív),

• výmenníkové stanice, regulačné stanice,

• potrubné rozvody: vody, pary, plynu, tlakového vzduchu, oleja ...,

• zariadenia na zhodnocovanie odpadu s využitím získaného tepla na výrobu teplej/horúcej vody alebo pary,

• kogeneračné zariadenia pracujúce na princípe ORC,

• zariadenia na centrálne odsávanie z priemyselnej výroby.


 

 


Len v posledných piatich rokoch spoločnosť STAViMEX Slovakia nainštalovala a uviedla do prevádzky tepelné zdroje s kapacitou 65 MWt a elektrické zdroje s kapacitou viac ako 2,8 MWel.

V projekte „Rekonštrukcia kotolní a vykurovacieho systému kotolní v obciach združenia BioEnergia Bystricko“ firma inštalovala a uviedla do prevádzky spolu 21 kusov kotlov na biomasu v 19 kotolniach s celkovým inštalovaným výkonom 4,04 MWt. Celá realizácia sa uskutočnila za necelých šesť mesiacov od podpísania kontraktu.

V projektoch OZE zameraných na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla prostredníctvom organického Rankinovho cyklu má STAViMEX Slovakia za sebou niekoľko úspešných inštalácií.

V projektoch orientovaných na výrobu TÚV a pary pre technologické účely, kde sa využíva ako palivo zemný plyn STAViMEX Slovakia dlhodobo spolupracuje s poprednými výrobcami kotlov ASTEBO a BOSCH (LOOS). Medzi top referencie z tejto oblasti patrí nedávno spustená kotolňa vo Volkswagen Slovakia, a. s., kde boli nainštalované dva horúcovodné kotly Bosch (LOOS) s inštalovaným výkonom 2 x 20 MWt a rovnako vybudovanie tepelného zdroja pre výrobcu pneumatík Continental Timisoara v Rumunsku, kde spoločnosť inštalovala dva parné kotly ASTEBO s výkonom 2,5 t/h a 7 t/h.

Okrem týchto referencií, spoločnosť STAViMEX Slovakia, a. s. realizovala množstvo kotolní na biomasu, resp. plynových kotolní.
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac