Kotly KOHLBACH - dodávka a montáž Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Kotly KOHLBACH - dodávka a montáž

kotly na rastlinnú biomasu vo výkonovej rade od 1 MW do 15 MW v rôznych variantných riešeniach podľa priania zákazníka


Kotly KOHLBACH - dodávka a montáž
STAViMEX Slovakia, a.s., dodáva na slovenský trh kotly a kotlové zariadenia firmy Kohlbach, ktoré sú v prevádzke v tisíckach kotolní v rôznych štátoch Európy, ako aj kompletné kotolne (na kľúč) na spaľovanie drevného odpadu, štiepky, peliet, kôry, pilín atď.

Konštrukcia kotla sa skladá z dvoch hlavných častí , t. j. ohniska - kde dochádza k spaľovaniu biomasy a z kotlového systému - výmenníka, ktorého výstupom je požadované médium.

Pri dodávaných kotloch Kohlbach ponúkame vždy okrem samostatného kotla aj kompletný systém pozostávajúci zo zásobníka paliva (sila), dopravy a podávania paliva do kotla, riadenia spaľovacieho procesu, odpopolnenia, čistenia spalín, spalinovodov až po komín. Spaľovací proces je kontrolovaný automatickým riadiacim systémom, ktorého štandardnou súčasťou je kyslíková sonda a frekvenčné meniče. Používaný riadiaci systém zaručuje dodržanie emisných limitov platných nielen v Slovenskej republike.

 

Kotlové zariadenia Kohlbach ponúkame v rôznych variantných riešeniach kombinovateľných podľa požiadaviek zákazníka:

» ponúkané typy ohnísk rozdelené podľa uvažovaného druhu spaľovaného paliva:
- ohnisko K8 - vyvinuté pre najrôznejšie vlhké neupravené palivo,
- ohnisko K11 - vhodné pre spaľovanie jemnej štiepky,
- ohnisko K12 - určené pre rôznorodú biomasu,
- ohnisko K13 - ideálne pre pelety.

» ponúkané typy kotlových systémov rozdelené podľa konštrukcie výmenníka:
- teplovodný/horúcovodný,
- parný,
- termoolejový.

 

Ďalšie možné rozdelenia kotlových zariadení Kohlbach:

» podľa roštovej konštrukcie ohniska:
- s pohyblivým roštom a s horným prísunom paliva,
- s pevným alebo s pohyblivým roštom a so spodným prísunom paliva.

» podľa zásobníka a spôsobu dopravy paliva:
- systém s pohyblivou „podlahou“ a hydraulickým podávaním,
- systém s kruhovým silom a závitovkovým dopravníkom.

» podľa systému čistenia spalín:
- s multicyklónom,
- s elektrofiltrom, 
- s látkovým filtrom.

» podľa systému odpopolňovania:
- do odpopolňovacej nádoby pod kotlom,
- do kontajnera mimo priestor kotolne - pomocou odpopolňovacieho dopravníka.
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac