Komorová pyrolýzna spažovňa - Model GG Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Komorová pyrolýzna spažovňa - Model GG

pre 300 - 8 000 kg odpadu za deň


Komorová pyrolýzna spažovňa - Model GG

Popis technológie:
Odpad je zo zberného kontajnera (300-1000 l) vysypaný do násypnej komory spažovacieho zariadenia pomocou hydraulického zariadenia /1/, odkiaž je hydraulickým piestom tlačený do primárnej spažovacej komory /2/. Pomocou štartovacích horákov (plynových alebo naftových) sa odpad zapáli a horí pri teplote max. 750 °C. Horžavé plyny pokračujú do predohriateho termoreaktora /3/, kde horia pri teplote 1200 °C a zdržaní cca 2 sekundy, čím je zabezpečené dokonalé spálenie všetkých toxických látok. Horúce spaliny pokračujú cez tepelný výmenník /4/ do čistiaceho zariadenia spalín, kde sa chemicky odlučujú zvyšné nečistoty obsiahnuté v spalinách. Vyčistené spaliny pokračujú do komína.
Po ukončení pyrolýzneho cyklu (cca 8-12 hod.) a vychladnutí primárnej komory je popol vysypaný do zberného kontajnera.

 

 

          1. Hydraulické podávanie odpadu

   6. Suché čistenie spalín

          2. Primárna pyrolýzna komora

   7. Odahový ventilátor

          3. Termoreaktor

   8. Komín

          4. Výmenník tepla

   9. Obslužná miestnos

          5. Chladenie spalín

 10. Núdzový komín

 

 


Spažovňa - Model GG: centrálny ovládací panel, hydraulické podávanie kontajnerov, primárna 
                    spažovacia komora s odpopolňovacou jamou, termoreaktor
Spažovňa - Model GG: chladič spalín, silo na sorbent, suchý filter, obslužná miestnos
[ Pošli informačný e-mail Vytlači článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac