Technológie zhodnocovania odpadov Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Technológie zhodnocovania odpadov

STAVIMEX Slovakia, a.s. je už viac ako 20 rokov dodávateľom najmodernejších technológií na zhodnocovanie nemocničného, komunálneho a priemyselného odpadu na Slovensku i v zahraničí


Technológie zhodnocovania odpadov

STAVIMEX Slovakia, a.s. ponúka:

  • poradenstvo, projektová dokumentácia a inžinerska činnosť
  • dodávka a montáž technológií spaľovní, kogenerácie
  • záručný a pozáručný servis

Spaľovne spĺňajú najprísnejšie kritériá emisných limitov podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy.  
Vybavené sú nepretržitým monitorovaním emisií a automatickým riadením všetkých technologických procesov.
Zaradením tepelného výmenníka (či už teplovodného, horúcovodného alebo parného) za termoreaktor je možné dosiahnuť energetické využitie odpadu pre výrobu tepla, resp. tepla a elektrickej energie.

Modelová rada spaľovne:

  • Model GG    - Komorové pyrolýzne spaľovne s prerušovanou prevádzkou spaľovania

  

Model GG

 Typ

Odpad
kg/deň

Max. využ. tepelný výkon
kW

 GG 4

700

360

 GG 7

1200

740

 GG 14

2700

1400

 GG 24

4600

2400

 GG 42

8000

4200

 

Hlavné výhody spaľovania odpadov:


- redukcia objemu odpadu až 90%,
- redukcia hmotnosti odpadu až 75%,
- zhodnotenie a detoxifikácia odpadu,
- využitie tepelnej a elektrickej energie z odpadu,
- náhrada fosílnych palív,
- eliminácia skládok odpadu,
- minimalizácia nákladov na transport odpadov.

 

Druhy tuhých a tekutých odpadov:

- komunálny odpad (odpad z domácností a kancelárií),
- nemocničný (nebezpečný) odpad,
- priemyselný (toxický) odpad.


Garantované emisné hodnoty:

- zariadenie dodržuje emisné limity platnej legislatívy pre spaľovne odpadov.
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac