Systémy kogenerácie ORC Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Systémy kogenerácie ORC

Systémy kogenerácie ORC

Výhody systému ORC:

- nízke prevádzkové tlaky, proces ORC je uzavrený a plne automatický,
- bezobslužná prevádzka, plných 79% privedeného tepla v termooleji môže byť využitých na vykurovanie a 18% na el.energiu (čistý výstup na svorkách), len 3% sú straty. Táto účinnosť platí skoro bezo zmeny v celom rozmedzí regulovateľnosti systému,

 

 

 

- vysoká účinnosť, na rozdiel od pary má termoolej schopnosť preniesť potrebnú teplotu 300 °C bez nutnosti významnejšieho zvýšenia tlaku, čo má význam pre bezpečnosť prevádzky a umožňuje prevádzku bez trvalej obsluhy,
- minimálna údržba, použitie média, ktoré sa odparuje už pri nižšej teplote umožňuje použitie pomalobežnej turbíny so zachovaním vysokej účinnosti aj pri dielčích záťažiach. Preto je možné turbínu prevádzkovať v rôznych režimoch podľa potrieb vykurovania v rozmedzí 10 až 100%,
- plnoautomatický systém bez nutnosti regulačných zásahov umožňuje prevádzku bez stálej prítomnosti vysokokvalifikovanej obsluhy,
- plná uzavrenosť systému (bezstratová z hľadiska médií) vyžaduje len minimálnu údržbu.

Vyššie uvedené výhody sa pri porovnávaní s parnou kogeneráciou premietnu do výrazne nižších prevádzkových nákladov s menšou spotrebou paliva a väčším množstvom vyrobenej el.energie. Efektívna výroba je totiž možná aj pri dielčích záťažiach. Menšie náklady sú tiež na obslužných pracovníkov a na údržbu. Bezstratový cyklus používaných médií nepotrebuje žiadne kondenzátne, dochladzovacie a napájacie hospodárstvo. 

 

obr. Jednotka ORC 600 kW

 

obr. ORC s výkonom 450 kW

 
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac