Výroba elektrickej energie s využitím ORC jednotiek - Organic Rankine Cycle Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Výroba elektrickej energie s využitím ORC jednotiek - Organic Rankine Cycle

Výroba elektrickej energie s využitím ORC jednotiek - Organic Rankine Cycle


Jednotky HRS pre výrobu el. energie z biomasy bez využitia tepla (porovnateľné s kondenzačnou prevádzkou parných turbín)

 

Elektrický výkon 400 až 3 340 kWel.
Príkon v termooleji 1,6 až 13,3 MW
Odvádzaný výkon (teplá voda cca 25/35 °C) 1,1 až 10 MW

Účinnosť el. výroby jednotky HRS brutto
(z tepla v termooleji na svorkách generátora)

až 25 %
Spotreba biomasy (2,6 kWh/kg) 0,5 až 5,8 t/h


Pozn.: Jednotky HRS umožňujú aj čiastočnú kogeneračnú prevádzku podľa potrieb užívateľa.

 


Modifikácia jednotiek ORC na základe typu CHP a HRS pre využitie geotermálnej a solárnej energie alebo iného odpadného tepla

 

Využitie geotermálnej energie cca 10 až 13 % do el. energie
Vstup - teplá voda 90 až 180 °C
Výroba el. energie 200 kWel. až 29 MWel.
   
Využitie solárnej energie cca 18 až 22 % do el. energie
Výroba el. energie 1,0 až 5,0 MWel.
Vhodné riešenie s kombináciou kotla na biomasu.  
   

Využitie energie spaľovacích motorov
(využitie tepla spalín a chladiacej vody motorov)

cca 10 až 25 % do el. energie
Teplota spalín nad 400 °C
Teplota chladiacej vody nad 100 °C
Výroba el. energie 400 kWel. až 5 MWel.
Vhodné pre odpadnú energiu min. 5 MW

 
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac